strona głównapersonelgalerialeczenie dzieciofertakontakt
leczenie dzieci

Oferta

leczenie
protetyka
leczenie
dzieci
profilaktyka
wybielanie
zębów
komputerowe
znieczulanie
The Wand
przeglądy
uzębienia
kamerą
wewnątrzustną
leczenie
osób
niepełnosprawnych

protezy
  • korony, mosty porcelanowe,
  • protezy akrylowe częściowe, całkowite,
  • protezy szkieletowe,
  • bezklamrowe elementy mocujące – zatrzaski, zasuwy,
  • wkłady koronowo-korzeniowe,
  • protezy natychmiastowe.

Copyright ©