strona głównapersonelgalerialeczenie dzieciofertakontakt
leczenie dzieci

Oferta

leczenie
protetyka
leczenie
dzieci
profilaktyka
wybielanie
zębów
komputerowe
znieczulanie
The Wand
przeglądy
uzębienia
kamerą
wewnątrzustną
leczenie
osób
niepełnosprawnych

niepelnosprawni
  • łatwy dostęp (parter, bezpośrednie wejście),
  • doświadczenie w leczeniu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • doświadczenie w leczeniu osób upośledzonych umysłowo.

Copyright ©